רשימת תיקים של בצלאל בארכיון הציוני המרכזי *

* רשימה זו של תיקי הארכיון של בית הספר ובית הנכות בצלאל, L42 הינה רשימה ראשונית שנערכה לפני שנים רבות ודרוש בה פירוט נוסף. הרשימה עדיין לא מופיעה במאגר התיקים הממוחשב של הארכיון הציוני.

חומרים של בצלאל בארכיונים נוספים

ארכיון בצלאל ההיסטורי בארכיון הציוני המרכזי

בארכיון הציוני המרכזי הממוקם בירושלים, ליד בנייני האומה, נמצאים התיקים המהווים את הארכיון ההיסטורי של האקדמיה לאמנות ועיצוב "בצלאל". התיקים מחזיקים חומר מאז שנותיו הראשונות של המוסד ועד לראשית שנות מדינת ישראל.

ניתן למצוא בתיקים אלו התכתבויות שונות בין מייסד בצלאל הפרופסור בוריס שץ בנושאים שונים, מסמכים והתכתבויות עם אגודות הידידים של בצלאל בארה"ב, גרמניה, קהיר, אודיסה ועוד. כמו כן קטלוגים של תערוכות, פרוטוקולים מישיבות מועצת מורים של בצלאל, גלויות, קריקטורות, זכויות יוצרים על השימוש בשם "בצלאל, מכתבים לבוריס שץ מבני משפחתו, מכתבים מתלמידי "בצלאל" אל הנהלת המוסד בעניין כספים ומשמעת לימודים, ספר האורחים של "בצלאל" משנת 1906, ספר הנדבות, רשימת שעות מורים, ספר המאזנים, ספר התלמיד, נחום גוטמן ויחסו לאמנות המודרנית, בתי המלאכה של "בצלאל", פרוטוקולים מישיבת מורי "בצלאל" בעניין הקמת שכונת אמנים ותקנון האגודה להקמת שכונה זו משנת תרפ"א ועוד התכתבויות רבות  ושונות המתארות את חיי האקדמיה לאמנות ועיצוב בשנים הראשונות לקיומה.

הרשימה המצ"ב כוללת את הרשימה המלאה של התיקים ומספריהם המרכיבים את הארכיון ההיסטורי של "בצלאל" ומאפשרת לכל המתעניינים להגיע לחומרים אלו.