בקשה לייעץ // ספריית בצלאל

שירות יעץ של ספרית בצלאל לסטודנטים ולמרצים:

מטרת הייעוץ איינה לבצע חיפושים במקומכם, אלא לסייע לכם במקרה בו אינכם יודעים היכן לחפש או באיזה אופן לחפש.