אודות בצלאל > ספריה > שרותי השאלה

שרותי השאלה

זכאות להשאלה

אוכלוסיית בצלאל - מרצים, סטודנטים, בוגרים, עובדים וגמלאים.
המרצים והסטודנטים יציגו כרטיס מרצה/סטודנט אישי ומעודכן לשנת הלימודים. אין להעביר כרטיס זה לאדם אחר לצורך השאלה.
בוגרים יציגו אישור מהמזכירות האקדמית+ת.ז. (נהלי השאלה לבוגרים)      
עובדים יציגו כרטיס עובד.
גמלאים יציגו אישור ממשאבי אנוש+ת.ז. 


סטטוס השאלה


• השאלה רגילה - ספרים עם סרט צהוב.
• השאלה קצרה קבועה - ספרים עם סרט כתום בנוסף לסרט צהוב.
• השאלה קצרה זמנית - ספרים השמורים לקורסים או לבחינות (בהתייעצות עם המרצים או על-פי החלטת הספריה), עם סרט קרם בנוסף לסרט הצהוב.
• לא להשאלה
- ספרים עם סרט סגול או חום.
- חוברות שוטפות וכרכים של כתבי-עת.
- קלטות וידאו וקלטות DVD (הצפייה בעמדות שבספרייה(.
במקרים מיוחדים, על-פי אישור הספריה, חומרים לא להשאלה יושאלו רק בתוך האקדמיה ולפרק זמן קצוב.
• לא להשאלה זמנית:
- ספרים השמורים לקורסים או לבחינות, עם סרט קרם בנוסף לצהוב. 
- ספרים חדשים שיוצגו בארונות של הספרים החדשים ולא יהיו להשאלה במשך החודש הראשון להצגתם בספריה.
• תקופות ההשאלה תקפות בחופשות, במהלך השנה ובחופשת הקיץ. לספריה זכות לשנות תקופות ההשאלה ובתנאי שתודיע על השינויים.
על פי הודעת הספריה, לפני בחינות והגשת עבודות יחזירו הקוראים את הספרים שברשותם, גם אם טרם הסתיימה תקופת ההשאלה הרגילה.

מספר ספרים ותקופת השאלתם (נתון לשינויים)

תקופות ההשאלה תקפות בחופשות, במהלך השנה ובחופשת הקיץ. לספריה זכות לשנות תקופות ההשאלה ובתנאי שתודיע על השינויים.
על פי הודעת הספריה, לפני בחינות והגשת עבודות יחזירו הקוראים את הספרים שברשותם, גם אם טרם הסתיימה תקופת ההשאלה הרגילה.

 

השאלה עד 10 ספרים (רגילים + השאלה קצרה).
ספרים רגילים - 29 לילות.
ספרים להשאלה קצרה קבועה או זמנית - 7 לילות.
מרצים, מרצים אורחים ואסיסטנטים
 
השאלה עד 15 ספרים (רגילים + השאלה קצרה).
ספרים רגילים - 29 לילות.
ספרים להשאלה קצרה קבועה או זמנית - 7 לילות.
סטודנטים - תואר שני 
(כולל חילופים מחו"ל)
 
השאלה עד 10 ספרים (רגילים + השאלה קצרה).
ספרים רגילים - 14 לילות.
ספרים להשאלה קצרה קבועה  - 7 לילות.
ספרים להשאלה קצרה זמנית - 3 לילות.
סטודנטים - תואר ראשון 
)
כולל חילופים מחו"ל(
 
השאלה עד 13 ספרים (רגילים + השאלה קצרה).
ספרים רגילים - 19 לילות.
ספרים להשאלה קצרה קבועה - 7 לילות.
ספרים להשאלה קצרה זמנית - 4 לילות.
סטודנטים לקויי למידה 
 
השאלה עד 3 ספרים (רגילים + השאלה קצרה).
ספרים רגילים - 14 לילות.
ספרים להשאלה קצרה קבועה - 7 לילות.
ספרים להשאלה קצרה זמנית - 3 לילות.
בוגרים 
 
השאלה עד 3 ספרים (רגילים + השאלה קצרה).
ספרים רגילים - 14 לילות.
ספרים להשאלה קצרה קבועה - 7 לילות.
ספרים להשאלה קצרה זמנית - 3 לילות.
לומדים מן החוץ
 
השאלה עד 10 ספרים (רגילים + השאלה קצרה).
ספרים רגילים - 14 לילות.
ספרים להשאלה קצרה קבועה או זמנית - 7 לילות.
סטודנטים בהשלמות 
 
השאלה עד 10 ספרים (רגילים + השאלה קצרה).
ספרים רגילים - 14 לילות.
ספרים להשאלה קצרה קבועה - 7 לילות.
ספרים להשאלה קצרה זמנית - 3 לילות.
עובדים
 
השאלה עד 10 ספרים (רגילים + השאלה קצרה).
ספרים רגילים - 14 לילות.
ספרים להשאלה קצרה קבועה או זמנית - 7 לילות.
מרצים גמלאים ועובדים גמלאים
 

כניסה לחשבון משתמש


בפורטל הספרייה בצד שמאל למעלה יש ללחוץ על "כניסה לחשבון משתמש"  להקליד את מספר תעודת הזהות (כולל ספרת ביקורת) ותאריך לידה בן 6 ספרות.
"חשבון משתמש" מאפשר לצפות במצב ההשאלה בהווה ובעבר, לבדוק תאריכי החזרה, להאריך את משך השאלת הספרים, לבדוק אם יש קנסות ולהזמין ספרים.
הספרייה תשלח לדוא"ל של הקורא (כפי שהוא מעודכן במערכת) הודעות לגבי מצב ההשאלה שלו. אי שליחת הודעות על-ידי המערכת אינה פוטרת מהחזרת הספרים בזמן ומתשלום קנס בגין איחורים.
חשוב לעדכן את הספרייה על כל שינוי בדוא"ל שניתן לבצלאל בעת הרישום.
כניסה לחשבון משתמש - סרטון הדרכה

ברור מצב השאלות והזמנות:

לאחר כניסה ל"חשבון משתמש" בפורטל הספרייה יש להקליד מספר תעודת זהות (כולל ספרת ביקורת) ותאריך לידה בן 6 ספרות.
ב"חשבון שלי" יש אפשרות לראות את מצב ההשאלות ומצב ההזמנות. ניתן להזמין ספר רק במקרה שהספר מושאל כבר על- ידי קורא אחר.

הזמנת ספרים:

יש לאתר את הספר המבוקש על- ידי חיפוש שלו בקטלוג הספרייה.
יש להיכנס לרשומה הרלבנטית וללחוץ על "מיקום הפריט והזמנו".
אם הספר מושאל יש ללחוץ על "כדי להזמין יש להיכנס לחשבון משתמש".
יש להקליד מספר זהות כולל ספרת ביקורת ותאריך לידה בן 6 ספרות וללחוץ על הזמנה ואישור.
אפשר לבצע הזמנה בדלפק השאלה או באמצעות הטלפון (02-5893277) על ידי מסירת מספר פרטים מזהים של הפריט.
הזמנת ספרים - סרטון הדרכה

הארכת משך ההשאלה:

ההארכה אינה אוטומטית ונעשית על-ידי הקורא.
אפשר להאריך את תקופת ההשאלה באמצעות תוכנת הספרייה בלחיצה על הכפתור- "החשבון שלי". לאחר ההארכה יש לבדוק אם בוצעה ההארכה בהצלחה ואם היא נעשתה לכל הספרים או רק לחלקם.
אפשר להאריך את תקופת ההשאלה באמצעות פורטל הספרייה באינטרנט, בספרייה או באמצעות הטלפון 02-5893277.

לגבי ספרים רגילים וספרים עם פס כתום: תקופת ההשאלה כולל הארכה היא עד 46 ימים מתאריך ההשאלה המקורי, המחשב מאריך את תקופת ההשאלה של הספר אך יעצור כאשר הספירה תגיע ל-46 ימים מהתאריך המקורי של ההשאלה. אפשר להאריך ספרים גם כאשר ישנו איחור בהחזרתם, במקרה כזה הקנס מוקפא.

לסטודנטים של התואר השני: במקרה והתאריך, לאחר ההארכה האפשרית האחרונה, יהיה ביום שהסטודנט לא לומד - יש להתקשר לספריה לצורך שינוי תאריך ההחזרה ליום הראשון שבו הסטודנט לומד.

למרצים: במקרה והתאריך, לאחר ההארכה האפשרית האחרונה, יהיה ביום שהמרצה לא מלמד – יש להתקשר לספריה לצורך שינוי תאריך ההחזרה ליום הראשון שבו המרצה מלמד.

הארכת משך השאלה - סרטון הדרכה

קישור למדריך מודפס (בבניה)

מקרים בהם לא תתבצע הארכה:

תוכנת הספרייה תעצור את הארכה במקרים הבאים-
הפריט מוזמן.
תקופת ההשאלה המקסימאלית הסתיימה.
ספרים של קורסים להשאלה קצרה - לא ניתנים להארכה.
פריטים שלא ניתנים להשאלה והושאלו באופן חריג.

המלצות בנוגע להארכת תקופת השאלה:
להתקשר לספריה בכל מקרה של עצירת ההארכה על-ידי התוכנה, כדי לברר את הסיבות.
בדלפק ההשאלה- לאמת את תאריך ההשאלה המעודכן עם הספרנית בסיום פעולת ההארכה.
לבדוק ב"כרטיס הקורא" אם אכן בוצעה הארכה ומהו תאריך ההחזרה החדש.
הארכת ההשאלה ואימות ביצוע הפעולה היא באחריותו המלאה של השואל.

נהלי השאלה:

על הקורא מוטלת האחריות להחזיר את הספרים במועד. עיכוב בהחזרת הספרים כרוך בקנס.

השאלה בין-ספרייתית:

ספרית בצלאל מקיימת השאלה בין-ספרייתית עם מספר אוניברסיטאות המקיימות השאלה מסוג זה. נהלי ההשאלה של המוסד משאיל הספרים הם המחייבים את הקורא השואל את הספרים. הספרייה מבצעת את ההשאלה עבור הקורא ומעבירה אליו את הספרים והיא גם המחזירה את הספרים למוסד המשאיל. לגבי עלות, כמות הספרים וזמן השאלתם נא לפנות לדלפק ההשאלה 02-5893277.

השאלה מהספרייה הלאומית: אפשר לשאול ספרים באופן עצמי מן הספרייה הלאומית. יש לפנות למרכז הפניות לסטודנט ולמלא שם כתב התחייבות. נהלי ההשאלה של הספרייה הלאומית הם המחייבים את הקורא השואל את הספרים. לפרטים נוספים נא לפנות לדלפק ההשאלה 02-5893277.

אובדן ספרים:

במקרה של אובדן ספר, על השואל להודיע מיד לספריה וזאת על מנת לא לצבור קנסות על איחור בהחזרה. הספרייה תדרוש מהקורא לרכוש את הספר האבוד או לשלם עבורו. מועד הדרישה וגובה התשלום יקבעו על-פי שיקולי הספרייה.

החזרת ספרים:

ספרים יוחזרו לספרייה ממנה הם הושאלו בלבד.
רק בשעות שהספרייה סגורה אפשר להחזיר ספרים לתיבת ההחזרות (מימין לדלת הכניסה של הספרייה).