אופן רכישת הספר "סימנים בתקשורת חזותית"

 

ערב השקה לספר "סימנים בתקשורת חזותית"

(16.6.2009)

תולעת ספרים מזמינה לערב השקת הספר "סימנים בתקשורת חזותית"/פרופ' אבי איזנשטיין

 

סימנים בתקשורת חזותית

 

הספר מורכב משני חלקים:

חלק ראשון

משמעות המושג 'לוגו' נגזרת מהמילה היוונית 'לוגוס' שפירושה: היגיון, מסר. ההתייחסות המקובלת ללוגו כאל ה- "ד.נ.א. החזותי ", מדגישה את חשיבותו כגורם מרכזי בין מרכיבי התקשורת החזותית ומתייחסת למאפיינים העיקרים שלו: המעט המכיל את המרובה,הייצוג התמציתי של רעיונות ומסרים המתורגמים לדימוי קליט ומתקשר.
משנת 2000 שילבתי לצד יסודות בעיצוב טיפוגרפי,  מערך לימודי מקביל, המתמקד במבוא לעיצוב סימן,לוגו וסמל.
הספר מציג תכניו, מהותו ואופן ההוראה של  נושאי עיצוב הלוגו הסימן והסמל,  הנרכש מעתה לצד נושאי  יסודות  העיצוב הגראפי ה"מסורתיים"-כרישום,עיצוב בסיסי ,צילום והעברת מסר.
מבנה הספר מתייחס ל- 3  נושאים: עיצוב סימן, סמל ועיצוב לוגו.בכל פרק  מערך נושאי למידה האמורים לפתח יכולות הבעה תוך נקיטת עמדה רעיונית וצורנית, הנשענת על ניתוח וקריאת נתונים.
המשותף  לשלושת הנושאים:  תהליכי תמצות  רעיון והתייחסות לאופן בו ניתן לתרגם מסר לדימוי  צורני מתומצת-לוגו  .

חלק שני

 שלב הקניית היסודות חייב שלב המשך, בו תתאפשר לסטודנטים עשייה מחקרית  ב'מעבדה עיצובית.'
שלב שמטרתו  לאפשר חיבור בין הידע והמסקנות שנרכשו בהקניית המבוא לבין פיתוח עמדה מקורית האמורה,לעדכן או לשנות הרגלי קליטה ופענוח.
מהותם ואופיים השונה של הפרויקטים של הסטודנטים בשנים ג,ד  שנעשו במסגרת קורס טיפוגרפיה ניסויית,מבטאים שפה עיצובית המגיבה ונערכת לקראת מורכבות מכלול ההיבטים הקשורים להתפתחות שפת התקשורת החזותית העדכנית. כשם שהשפה העברית משילה מעליה מילים ובוראת מילים חדשות להן נוצר צורך אמיתי,כך העיסוק בנושאי שפת הסימנים ,הלוגו והסמל,דורש תהליך התעדכנות, כדוגמת פרויקטים העוסקים ב-; בניית מערכת אלטרנטיבית לסימון תווי נגינה,בניית מערך סמלים המתעדים תנועת גוף האדם,יחסי צילום וטיפוגרפיה בעיצוב  מערכות לוגו,עיצוב מערך סימנים להכנת מתכונים המועברים באינטרנט, או עיצוב לוגו המבטא יחסי גומלין בין אותיות הכתב הערבי לכתב העברי. לצד תיאור תכני ההוראה, מוצגים בספר כ-100 עבודות סטודנטים המבטאות  מגוון גישות ועמדות.

נראה לי כי הספר  הפורש דרכה של המחלקה לתקשורת חזותית ,בהצגת  מגוון רחב של עמדות עיצוביות-טיפוגרפית  המתייחסות להיבטי שפה,זמן ומקום ישמש כנקודת ציון לפיתוח נושא העיצוב והטיפוגרפיה בישראל.

פרופ' אבי איזנשטיין

המחלקה לתקשורת חזותית