חזון רשות המחקר

ליצירת קשר ופרטים נוספים:

research@bezalel.ac.il

אודות בצלאל > מחקר וחדשנות

רשות מחקר וחדשנות בבצלאל

האקדמיה בצלאל, לאחר יותר ממאה שנות פעילות, מייחסת היום חשיבות רבה למחקר תאורטי ויישומי בתחומי האמנויות, העיצוב והארכיטקטורה. בצלאל היא מרכז תרבותי בו מתרחשת אינטראקציה אמיתית בין פרקטיקה לתאוריה, ובו נבנית התאוריה של הפרקסיס האמנותי. אקדמיה לאמנות במאה העשרים ואחת נבחנת לא רק באמצעות הצלחות בוגריה בשדה האמנותי אלא באמצעות תרומתה למחקר. ההוראה והמחקר הם היום שני עמודי התווך של החינוך האקדמי גם בתחומי האמנויות והם מקיימים יחסי גומלין ומזינים אחד את השני, ולא ניתן לקיים את האחד בלי האחר. בצלאל פועלת ליצירת מסגרות של פעילות מחקרית, למרציה ולסטודנטים, ומעודדת אותם לעסוק במחקר, להשתתף בקבוצות בינלאומיות, ולפרסם את תוצאות עבודתם בקהילה המקצועית הארצית והעולמית.

למעבר למידע באנגלית: