ליצירת קשר ופרטים נוספים:
research@bezalel.ac.il

 

קרנות מחקר ופיתוח

קולות קוראים

להלן קולות קוראים שיכולים להוות תחומי עניין ופוטנציאל לשיתופי פעולה מחקריים.
אנו מזמינים אתכם לעיין ולהתייעץ עמנו בנוגע להתאמת מחקרים ותחומי עניין שלכם להצעות המימון השונות.

 

ארסמוס

אנו מזמינים מרצים המעוניינים לקיים שיתוף פעולה מחקרי עם אוניברסיטאות השייכות למדינות האיחוד האירופי להעזר בנו בפנייה לגורמים המתאימים.

 למידה דיגיטלית - היי טק ומדעי הנתונים

המל"ג והמשרד לשיוויון חברתי - מטה ישראל דיגיטלית
מטרת קול קורא זה  ליצור מאגר של קורסים אקדמיים דיגיטליים רלוונטיים למקצועות ההיי-טק ומדעי הנתונים. מאגר הקורסים הללו יכלול:
קורסי בסיס; 
קורסי ליבה במדעי המחשב; 
קורסי בחירה במדעי המחשב; 
קורסים במדעי הנתונים.
הגשה עד 5/8/2018
לעיון בקול קורא :    גרסה ראשונה              גרסה שניה

 

קולות קוראים שהסתיימו :

מענק מחקר לחוקרים בתחום היודאיקה
בצלאל, האקדמיה לעיצוב ואמנות, ירושלים מכריזה על אפשרות לקבלת מענק מחקר לחוקרים בתחום היודאיקה למרצי ומרצות האקדמיה מכל המחלקות (כולל ממ"ה), תרומת רענן וניקול אגוס.
גובה המענק: עד 8000$ (לשנה אחת).
תקופת המחקר: שנה אחת מיום קבלת המענק.
על הבקשה לכלול את המרכיבים הבאים:
א. קובץ קורות חיים אקדמי.
ב. הצעת מחקר (בעברית, עד 5 עמודים).
 מבנה הצעת המחקר:
●       כותרת המחקר בעברית ובאנגלית.
●       שאלת המחקר.
●       רקע מדעי - התייחסות למחקר קודם הרלוונטי לנושא ההצעה.
●       חשיבות המחקר המוצע - התייחסות לממד החדשנות ולתרומתו העתידית של המחקר לשדה החקר.
●       תכנית המחקר - כיצד יבוצע המחקר מבחינה מתודולוגית תוך ציון אבני דרך.
●       רשימה ביבליוגרפית.
 בתום שנת המחקר על הזוכה יהיה להציג את תוצרי המחקר בתערוכה או בסמינר מחלקתי.
 הצעות מחקר יש לשלוח לכתובת research@bezalel.ac.il עד ליום 10.7.2018.

קול קורא למחקרים משותפים בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב עם המרכז הבינתחומי הרצליה
תקופת המחקר היא שנתיים מיום קבלת המענק
גובה המענק 20,000$ לשנתיים.
מועד אחרון להגשה: 14/10/2017
קישור לקול הקורא המלא:
: about/research/jointfound/

קול קורא - מענק מחקר לחוקרים בתחום היודאיקה
בצלאל מכריזה על אפשרות לקבלת מענק מחקר לחוקרים בתחום היודאיקה לחברי סגל האקדמיה מכל המחלקות, תרומת רענן וניקול אגוס.
גובה המענק: עד 8000$ (לשנה אחת).
תקופת המחקר: שנה אחת מיום קבלת המענק.
מועד אחרון להגשה  30.9.2017.
לפרטים נוספים

קול קורא - מענק מחקר לחוקרים בתחום האות העברית
בצלאל מכריזה על אפשרות לקבלת מענק מחקר לחוקרים בתחום האות העברית לחברי סגל האקדמיה מכל המחלקות, תרומת רענן וניקול אגוס.
גובה המענק: עד 8000$ (לשנה אחת).
תקופת המחקר: שנה אחת מיום קבלת המענק.
מועד אחרון להגשה  30.9.2017.
לפרטים נוספים

קול קורא - מענק Israel-wide seed fund for collaborations between faculty at MIT
MISTI offers seed funds to enable MIT faculty and researchers to launch early-stage international projects and collaboration with colleagues abroad., "Fund open to all Israeli faculty Funding may be used to cover travel
meeting and workshop costs to facilitate international projects and collaboration. Faculty applicants are encouraged to involve MIT undergraduate and graduate students in their projects.
In 2016 MISTI awarded over $1.7 million to 84 projects. Over $1.6 million is available in this current grant cycle.
מועד הגשה:  is September 18 , 2017
לפרטים נוספים

קול קורא למחקר מדע, טכנולוגיה וציוויליזציה בעידן האנתרופוקן
מכון ון ליר בירושלים הוא מכון מחקר בתחומי מדעי, הרוח החברה והאמנויות המחויב להעמקת השיח האקדמי והציבורי. המכון מעוניין לקבל הצעות לקבוצות מחקר שיתמקדו באחת משלוש התמות החדשות שבהן המכון עוסק: "גבולות וריבונות" "טכנולוגיה, מדע וציוויליזציה" "קדושה, דת וחילון”.
המכון יספק לקבוצה מקום מפגש, הסעות מאורגנות מהמרכז, תמיכה מינהלית, ותגמול מסוים למובילי הקבוצה. במקרים מיוחדים תישקל תמיכה נוספת בהזמנת אורחים מחו"ל, בארגון כנס או בפרסום. דיוני קבוצות המחקר יתקיימו בעברית, ואם יש לכך הצדקה – בשפה אחרת.
גובה המענק: גמיש
מועד אחרון להגשה: 10/09/2017
קישור לקול הקורא: http://www.vanleer.org.il/he/kol-kore

קול קורא - מחקר שיתוף פעולה של אוניברסיטאות Lower Saxon, גרמניה עם מוסדות מחקר ישראלים / volkswagenstiftung

מטרת התוכנית היא לקדם שיתוף פעולה אקדמי בתחומי מדעי הרוח והחברה בין גופי מחקר ישראליים לחבל הארץ Lower Saxon. ניתן לפנות לפרויקטים בין תחומיים, המשלבים בין דיסציפלינות שונות.
על ההגשה להיות קוהרנטית וברורה.
על המגיש להיות בעל תואר Phd
גובה המענק: עד 100,000 יורו
תקופת המחקר: עד 3 שנים
מועד אחרון להגשה  15/11/2017
קישור לקול הקורא

קול קורא למחקר בנושא גלישה מיטבית באינטרנט / משרד החינוך

משרד החינוך באמצעות לשכת המדען הראשי פונה בזאת לקבלת הצעות  למחקר הבוחן את דפוסי השימוש של בני נוער ברשת בהיבטים של האינטראקציות החברתיות שלהם עם בני גילם, את תפקידם של הצופים מהצד באירועי אלימות ברשת ואת תפקידם של מבוגרים בהתוויה של התנהגות בני נוער ברשת.
מועד אחרון להגשה: 24.9.17 שעה 1100
מועד אחרון לשאלות: 10.8.17 שעה 1000

First call for proposals launched: €84.6 million for the financing of cross-border cooperation projects in the Mediterranean \ ENI CBC
Amongst the topics addressed by the call, which covers the 11 Programme Priorities, are the challenges linked to territorial economic growth through the development of small and medium-sized enterprises, the driving role of innovation and research, social inclusion and the fight against poverty, and finally the protection of environment and adaptation to climate change.
Project proposals shall be presented by partnerships composed of a minimum of 3 different eligible countries, including at least one EU Mediterranean Country and one Mediterranean Partner Country.
Proposals shall be submitted within 9 November 2017 only through the online application form available here: http://eform.enicbcmed.eu

 UMUAI special issue on personalized cultural heritage content
This special issue aims to form a reference point for the field of personalized delivery of cultural heritage content. We invite works that present and/or review the current state of the art in theory and practice, as well as promising recent advances in the area of aligning the delivery process for cultural heritage content to the needs, goals, characteristics and preferences of individual users and groups of users. The issue is broad in scope, with the caveat that emphasis should be on the link between cultural heritage and personalization techniques; works dealing exclusively with one of the two topics will be deemed out of scope.
מועד אחרון להגשה 30 בנובמבר 2017

קול קורא להשתתפות בפורום חוקרי תורכיה: על גבולות וריבונות / מכון ון ליר
פורום לחוקרי תורכיה, שיחל לפעול במכון ון ליר בירושלים בשנה האקדמית הקרובה (2017/18), יתמקד בשאלת ריבונותה של הרפובליקה של תורכיה, מתוך בחינת גבולותיה הגיאופוליטיים והמדומיינים והדינמיקה של חצייתם. הפורום יפעל במסגרת תמת המחקר "גבולות וריבונות", המבקשת לבחון את היחס בין מדינות לאום ריבוניות במזרח התיכון לגבולותיהן הגיאופוליטיים וכן את האתגרים הכרוכים בחצייתם.
מועד אחרון להגשה: 20 באוגוסט 2017