תוכנית אקדמית > שינויים במערכת

שינויים במערכת

.

למעבר לתוכנה לביצוע שינויים במערכת

.לפירוט קורסי הבחירה

להלן מידע הנוגע לאופן הרישום לקורסים בתקופת השינויים:

שינויים במחלקה לתרבות חזותית וחומרית:

שינויים במסגרות הבחירה לסטודנטים בתכנית לימודים מלאה יתבצעו דרך תכנת השינויים בלבד, על בסיס מקום פנוי.
כניסה לתוכנה תתבצע באמצעות הקישור לתעדוף. התכנה תפעל החל מ 17/10/18 בשעה 11:00 ועד 01/11/18 בשעה 12:00

רשימת הקורסים המוצגת בתכנה דינמית ומציגה את הקורסים בהם יש מקום פנוי באותו רגע. לא ניתן להירשם לקורסים בהם המכסה מלאה.

חשוב מאד לקרוא את ההנחיות המופיעות במסך הכניסה לתכנה על מנת להימנע מביצוע פעולות לא רצויות.

רישום לקורסים מעבר לתכנית הלימודים ניתן לבצע במזכירות המחלקה לתרבות חזותית וחומרית בלבד.
סטודנטים בתכנית חלקית נדרשים לפנות גם הם למזכירות המחלקה לתרבות חזותית וחומרית.

שינויים בקורסים מחלקתיים:
שינויים ברישום, רישום להשלמת חובות משנים קודמות, רישום מאוחר ורישום לסטודנטים בתכנית חלקית, יתבצעו במזכירויות המחלקות השונות בתאום עם רכזת המחלקה.

רישום לקורסים ממחלקות אחרות:
סטודנט רשאי להירשם לקורסים במחלקות אחרות במהלך לימודיו בבצלאל. קורסים אלו יכולים להיות בנוסף לתכנית הלימודים או במקום קורס בחירה במחלקה (מותנה באישור המחלקה).
הרישום יתבצע על ידי פניה ישירה למחלקה הרלוונטית, על בסיס מקום פנוי ובאישור המחלקה.

חילופי סטודנטים בירושלים "עיר. אקדמיה":
סטודנטים בבצלאל משנה ב' ואילך, בתוכנית לימודים מלאה, רשאים ללמוד עד 4 נ"ז ללא תשלום באחד מהמוסדות הלוקחים חלק בפרויקט זה. הקורסים יוכרו כקורסי בחירה במחלקה או כקורסי בחירה בתרבות חזותית וחומרית וזאת בהתאם לתוכן הקורס ובאישור המחלקה הרלוונטית מראש (היקף ההכרה ייקבע גם הוא על ידי המחלקה).
יוזמה זו הנה בחסות הרשות לפיתוח ירושלים, ונוצרה במטרה ליצור "קמפוס ירושלמי" ולאפשר לסטודנטים במוסדות השונים להשתתף בקורסי בחירה במוסדות לימוד בירושלים ובכך להרחיב את תחומי הידע המוצעים להם במוסד לימודיהם.
נוהלי רישום ורשימות הקורסים מפורסמים באתר  "עיר. אקדמיה".

לתשומת לבכם, תקופת הרישום והשינויים לקורסים מסתיימת ב 2/11/18. לאחר מועד זה לא יתבצעו שינויים במערכת.
יש לוודא שהנכם רשומים לכל הקורסים בהם אתם משתתפים ולוודא שקיבלת את הקורסים הנדרשים במסגרת תכנית הלימודים המפורטת  בשנתון.

בברכת שנת לימודים מוצלחת,
המזכירות האקדמית.