תכנית אקדמית > תואר ראשון

תואר ראשון

מסגרת הלימודים לתואר ראשון:

הלימודים לקראת תואר ראשון מתנהלים במסגרת המחלקות ותכנית הלימודים נקבעת על פי השנה הפדגוגית וההתמחות.
הלימודים לתואר ראשון בבצלאל אורכים ארבע שנים בכל המחלקות למעט המחלקה לארכיטקטורה בה נפרשים הלימודים על פני חמש שנים.
על פי החלטת המועצה להשכלה גבוהה רשאית האקדמיה לאמנות ועיצוב בצלאל להעניק את התארים בוגר באמנות, בעיצוב ובארכיטקטורה על פי החלוקה שלהלן:

 
תואר בוגר באמנות B.F.A

יוענק עם סיום תכנית לימודים בת ארבע שנים במחלקות לאמנות, לאמנויות המסך, לצורפות ואופנה, לעיצוב קרמי וזכוכית, לצילום.
תואר בוגר בעיצוב B.DES
יוענק עם סיום תכנית לימודים בת ארבע שנים במחלקות לתקשורת חזותית ולעיצוב תעשייתי.
תואר בוגר בארכיטקטורה B.Arc
יוענק עם סיום תכנית לימודים בת חמש שנים במחלקה לארכיטקטורה.

תכנית הלימודים לתואר בוגר

תכנית הלימודים לשנה הקרובה מתפרסמת במהלך חופשת הקיץ. התכנית כוללת את מערכת השעות, מגדירה את שיעורי החובה והבחירה במחלקות השונות ומפרטת את רשימת הקורסים ביחידה להיסטוריה ותאוריה. קורסים אלו משותפים לכלל המחלקות ומהווים חלק בלתי נפרד ממערכת הדרישות לתואר.
תכנית הלימודים מחייבת את הסטודנט להשתתפות בכל השיעורים במחלקה אליה התקבל ואין הוא יכול לשנותה אלא במסגרת הבחירה הניתנת. סטודנט רשאי להוסיף לתכנית הלימודים האישית קורסים ושעורים ממחלקות אחרות על פי בחירתו ובכפוף להסכמת המחלקות הרלוונטיות.
לעיון בתוכנית הלימודים ניתן לעבור לעמודי תוכנית הלימודים בתוך המחלקות או לשנתון

תנאי מעבר משלב לימודים למשנהו

בנוסף לדרישות ייחודיות למחלקות , המעבר משנת לימודים אחת לזו הבאה אחריה מותנה בקיום מספר דרישות:

 1. ציון עובר בכל המקצועות.
 2. הגשת עבודות במועדים שנקבעו.
 3. הסדרה מלאה של תשלומי שכר הלימוד ותשלומי החובה האחרים הנקבעים מעת לעת.

תנאים לקבלת תואר בוגר בבצלאל

 

 1. הסטודנט התקבל ללימודי תואר בוגר.
 2. הסטודנט צבר נקודות זיכוי כפי שנדרש לקבלת התואר:
       96 נ"ז במחלקה (בארכיטקטורה 120 נ"ז).
       24 נ"ז ביחידה להיסטוריה ותאוריה (בארכיטקטורה 30 נ"ז).
 3. הסטודנט מילא אחר מכסת חובותיו האקדמיות, לרבות הגשת פורטפוליו, כפי שנקבע 
  במחלקות השונות.
 4. הסטודנט שילם את מלוא שכר הלימוד ותשלומי החובה האחרים עבור תקופת לימודיו.
 5. הסטודנט החזיר את הציוד והספרים הנמצאים ברשותו והשייכים לאקדמיה ודאג לשלם את 
  חובותיו בהנהלת החשבונות.

תוכניות לימודים מחלקתיות

תכניות הלימודים המחלקתיות מתפרסמות בשנתון זה ובאתר מדי שנה, ומצורפות להן מערכת שעות כלל אקדמית ומחלקתית. כל תכנית לימודים מגדירה את קורסי החובה והבחירה במחלקות השונות על-פי שנות לימוד והתמחויות, ומפרטת את רשימת הקורסים בכל מחלקה. בתחילת השנה האקדמית מתפרסמים סילבוסים מפורטים לכל הקורסים במחלקות השונות.
תכנית הלימודים מחייבת את הסטודנט להשתתפות בכל הקורסים במחלקה אליה התקבל וביחידה להיסטוריה ותאוריה. במסגרת קורסי הבחירה הניתנים בכל המחלקות יכול הסטודנט לבחור את דרכו ולבנות לעצמו מערכת לימודים המתאימה לו. תכניות הלימודים המחלקתיות ומערכות שעות כלל-אקדמית ומחלקתיות מתפרסמות בשנתון זה בעמודי המחלקות ובשנתון

קורסים פתוחים לסטודנטים במחלקות אחרות

סטודנטים בשנים ג'-ה' יכולים להירשם לקורסי בחירה ממחלקות אחרות למעט לקורסים בהם ישנן דרישות קדם. כל סטודנט יוכל להירשם בכל שנת לימודים לקורס אחד בכל סמסטר. פירוט הקורסים ודרישותיהם מופיע בשנתון ובאתר לפי החלוקה למחלקות השונות. לבירורים ושאלות יש לפנות למזכירות האקדמית.
סטודנט הנרשם לקורס במחלקה אחרת ועומד בדרישות כמקובל במחלקה בה הקורס מתקיים, זכאי לניקוד עבור לימודיו. הניקוד יהיה על-פי המקובל במחלקה בה מתקיים הקורס.

קורסי יסודות

קורסי היסודות הינם קורסים מקצועיים במחלקות השונות, המיועדים לסטודנטים בשנה ב' בלבד וכל קורס מקנה 2 נ"ז. הקורסים יתקיימו בסמסטר ב' בימי ד' אחה"צ ואינם מוגדרים בקורסי החובה של המחלקה. רשימת הקורסים נבנתה במיוחד עבור מסגרת חדשה זו והיא מתעדכנת משנה לשנה. הרישום לקורסים אלה נעשה בעת הרישום הממוחשב. שינויים ניתן לבצע בשבועיים הראשונים בכל סמסטר.

קורסים דו מחלקתיים

החל משנת תשס"ח מחויבים סטודנטים משנה ג' (ארכטקטורה שנה ד') לקחת קורס דו-מחלקתי אחד כחלק מקורסי בחירה במחלקה. הקורסים הדו מחלקתיים יתקיימו בסמסטר א' וב' בימי ד' אחה"צ. רשימת הקורסים הדו-מחלקתיים נבנתה במיוחד עבור מסגרת חדשה זו והיא מתעדכנת משנה לשנה. סטודנטים משנה ד' מוזמנים להצטרף לקורסים הדו -מחלקתיים על בסיס מקום פנוי. כל קורס סמסטריאלי מקנה 2 נ"ז. הרישום לקורסים אלה נעשה בעת הרישום הממוחשב. שינויים ניתן לבצע בשבועיים הראשונים בכל סמסטר.

קורסים רב-מחלקתיים

הקורסים הרב מחלקתיים יתקיימו בסמסטר א' וב' בימי ד' אחה"צ. רשימת הקורסים הרב-מחלקתיים נבנתה במיוחד עבור מסגרת זו והיא מתעדכנת משנה לשנה. החל משנת תשס"ה מחויבים סטודנטים משנה ג' לקחת קורס רב-מחלקתי אחד. סטודנטים משנה ד' מוזמנים להצטרף לקורסים הרב מחלקתיים על בסיס מקום פנוי.
כל קורס סמסטריאלי מקנה 2 נ"ז. הרישום לקורסים אלה נעשה בעת הרישום הממוחשב. שינויים ניתן לבצע בשבועיים הראשונים בכל סמסטר.