המחלקה לארכיטקטורה

ע"ש ג'ק ד. ווילר

המחלקה לארכיטקטורה בבצלאל שואפת להיות רלוונטית.
לשם כך, היא בונה את עצמה כמרכז אקדמי מוביל המקדם לימוד, מחקר יישומי, יצירה מקורית, דיון ביקורתי ומעורבות אקטיבית בתחומים של ארכיטקטורה, עיצוב אורבני וחיי עיר, תכנון סביבה ונוף, תרבות בנייה ודיור.
המחלקה שואפת לפתח מבנה אקדמי אפקטיבי הנמדד לא רק ברמתו הסקולארית ובאיכות הפרויקטים המיוצרים בו, אלא גם במידת השפעתו על התרבות המקצועית ועל הדיון הציבורי בישראל. מחויבות ספציפית זו לתרבות ולפוליטיקה הישראלית הינה המקור לקשרי עבודה ושיח עם גורמים אקדמיים ומקצועיים מקבילים בעולם.
היעד הקונקרטי הראשון והשוטף של המחלקה הינו הכשרת אנשי מקצוע מיומנים ומעודכנים השולטים בכל האספקטים התיאורטיים, הטכנולוגיים והפרפורמטיביים של הדיסציפלינה הארכיטקטונית ויכולים בסיום לימודיהם להשתלב בכל סביבה מקצועית מתקדמת בארץ ובעולם.

 המשך >>

אירוע מחווה לפרופ' אריה קורצווייל

(03.8.2018)

המחלקות לעיצוב תעשייתי וארכיטקטורה

האדריכלית ד"ר אלס ורבקל מונתה לתפקיד ראש המחלקה לארכיטקטורה

תחליף את אדר' יובל יסקי ותיכנס לתפקידה ב- 1 באוקטובר 2018.

חולמי העיר: חזון ותכנון, מאה שנה לשלטון הבריטי בירושלים

(23.5-31.12.2018)

סדרת מפגשים והרצאות במרכז לעיצוב אורבני, ירושלים