ארכיטקטורה: קורסים

ע"ש ג'ק ד. ווילר

רשימת הקורסים ומועדיהם : (מתעדכנת מדי פעם)

לרשימת הקורסים המלאה בשנתון המחלקה לארכיטקטורה

קורסים לבחירה בתיעדוף       

מערכת שעות:  סמסטר א'      סמסטר ב'

        

מספר קורס שם קורס שם מורה תחום משנה סמסטרמועדנ"ז
7135ארכיטקטורה ישראליתאפרת צבי, פרופ' אדר'עיוניא'ה' 10:30-13:303.0
7135ארכיטקטורה ישראליתסידור מיכאלעיוניא'ה' 10:30-13:303.0
7203גאומטריה תיאוריתקרנץ אלכס, אדר'ויזואליא'ד' 09:00-13:302.0
7203גאומטריה תיאוריתקרנץ אלכס, אדר'ויזואליא'ד' 11:00-14:302.0
70204טכנולוגית בנייה 1- שלד הבנייןאסלן צחיחובה אב'
3.0
70204טכנולוגית בנייה 1- שלד הבנייןדה לה פונטיין רפאל, אדר'חובה אב'
3.0
70206טכנולוגית בנייה 2- מעטפת בנייןתדמור אסנת, אדר'חובה בא'ג' 09:00-13:303.0
7133טכנולוגית בנייה 3- פרטי בנייןברונשטיין אנטוןטכנולוגיב'
3.0
7133טכנולוגית בנייה 3- פרטי בנייןעברי אילטכנולוגיב'
3.0
7311טכנולוגית בנייה 4- בניין כמערכתבן-נון אלון, אדר'טכנולוגיא'ג' 14:30-20:304.0
7311טכנולוגית בנייה 4- בניין כמערכתברונשטיין אנטוןטכנולוגיא'ג' 14:30-20:304.0
70201טקטוניקה- מבוא לחשיבה מרחביתמינץ דניאל, אדר'חובה אא'ב' 09:00-13:302.0
70207כלים מבוססי מסך 2ברונשטיין אנטוןחובה בא'ד' 14:30-17:302.0
70205כלים מבוססי מסך 3 - קראפט דיגיטליסקורי ליאורחובה אא'ד' 09:00-12:002.0
70205כלים מבוססי מסך 3 - קראפט דיגיטלישבתי רןחובה אא'ד' 09:00-12:002.0
70319מבוא לעיצוב אורבניורבקל אלס, פרופ' אדר'ב'
2.0
70319מבוא לעיצוב אורבנימטר אדווה, אדר'ב'
2.0
70422נופים אורבנייםרוזנברג אליסה, פרופ'חובה גב'
2.0
70203ניתוח מבנים 1- מבוארחמימוב הלי, אדר'חובה אב'
2.0
702206ניתוח מבנים 2 - מבנים מורכביםטנדרוולד יאןחובה בא'ב' 09:00-12:002.0
דפים: 1 2 3 4 5 6 7 8 >