ארכיטקטורה: קורסים

ע"ש ג'ק ד. ווילר

רשימת הקורסים ומועדיהם : (מתעדכנת מדי פעם)

לרשימת הקורסים המלאה בשנתון המחלקה לארכיטקטורה

קורסים לבחירה בתיעדוף       

מערכת שעות:  סמסטר א'      סמסטר ב'

        

מספר קורס שם קורס שם מורה תחום משנה סמסטרמועדנ"ז
7135ארכיטקטורה ישראליתאפרת צבי, פרופ' אדר'עיוניא'ה' 10:30-13:303.0
7135ארכיטקטורה ישראליתסידור מיכאלעיוניא'ה' 10:30-13:303.0
70209ארץ,עיר,אדם: העיר הישראלית בהקשריהברגר תמר, ד"רחובה גא'ג' 12:00-13:302.0
7535בחירה 8-10: כתיבהברגר תמר, ד"רב'ב' 10:30-12:002.0
7203גאומטריה תיאוריתקרנץ אלכס, אדר'ויזואליא'ד' 09:00-12:002.0
7203גאומטריה תיאוריתקרנץ אלכס, אדר'ויזואליא'ד' 11:00-14:302.0
7300הנדסת בניין 1: מבוא לתכנון הנדסימלר רות, אינג'טכנולוגיא'ד' 08:30-10:002.0
7300הנדסת בניין 1: מבוא לתכנון הנדסימלר רות, אינג'טכנולוגיא'ד' 10:30-12:002.0
7144הנדסת בניין 2: פיתוח התכנון ההנדסימלר רות, אינג'טכנולוגיב'ג' 08:45-10:152.0
7144הנדסת בניין 2: פיתוח התכנון ההנדסימלר רות, אינג'טכנולוגיב'ג' 10:30-12:002.0
70204טכנולוגית בנייה 1- שלד הבנייןאסלן צחיחובה אב'ב' 09:00-13:303.0
70204טכנולוגית בנייה 1- שלד הבנייןדה לה פונטיין רפאל, אדר'חובה אב'ב' 09:00-13:303.0
70206טכנולוגית בנייה 2- מעטפת בנייןתדמור אסנת, אדר'חובה בא'ג' 09:00-13:303.0
7133טכנולוגית בנייה 3- פרטי בנייןגהרן לוי סערטכנולוגיב'ב' 09:00-13:303.0
7133טכנולוגית בנייה 3- פרטי בנייןעברי אילטכנולוגיב'ב' 09:00-13:303.0
7311טכנולוגית בנייה 4- בניין כמערכתבן-נון אלון, אדר'טכנולוגיא'ג' 14:30-20:303.0
7311טכנולוגית בנייה 4- בניין כמערכתמלר רות, אינג'טכנולוגיא'ג' 14:30-20:303.0
70201טקטוניקה- מבוא לחשיבה מרחביתמינץ דניאל, אדר'חובה אא'ב' 09:00-13:302.0
70205כלים מבוססי מסך 1 ( 2D -פיקסלים ווקטורים)ברונשטייין אנטוןחובה אב'ג' 09:00-13:301.0
70207כלים מבוססי מסך 2ברונשטייין אנטוןחובה בב'ג' 16:00-19:001.0
דפים: 1 2 3 4 5 6 7 8 >