אמנות: קורסים

ע"ש בלנש ורומי שפירו

רשימת הקורסים ומועדיהם : (מתעדכנת מדי פעם)

מערכת שעות                        קורסים לבחירה בתיעדוף                

מספר קורס שם קורס שם מורה תחום משנה סמסטרמועדנ"ז
13309חשיבה גלובליתהראל נירבחירהב'ה' 10:00-13:002.0
1090כלים דיגיטליים לאמנותבן-משה איתןחובה אא'ה' 14:00-17:001.5
1090כלים דיגיטליים לאמנותדרור כרמיחובה אא'ה' 14:00-17:001.5
1090כלים דיגיטליים לאמנותהראל נירחובה אא'ה' 10:00-13:001.5
169199כתיבה והשראהקסטל-בלום אורליבחירהב'
2.0
169199כתיבה והשראהקסטל-בלום אורליבחירהב'ה' 10:00-13:002.0
16929מבנים פרפורמטיבייםורדי יאירבחירהב'ד' 14:00-17:002.0
13609מגזין אמנותהראל נירבחירהא'ה' 10:00-13:004.0
13609מגזין אמנותהראל נירבחירהב'ה' 10:00-13:004.0
13609מגזין אמנותווטרמן ליאורבחירהא'ה' 10:00-13:004.0
13609מגזין אמנותווטרמן ליאורבחירהב'ה' 10:00-13:004.0
16919מה בין מיצג לאמנותבר-און עדינהבחירהא'ב' 10:00-13:002.0
13429מסכים ותודעהווטרמן ליאורבחירהא'ה' 14:00-17:002.0
14269מעבדת האורסספורטס יהודית, פרופ' חברבחירה מתקדםא'ג' 10:00-14:002.0
16689מעבדת הרס ושיקוםסבח אביבחירהא'
2.0
16699מעבדת הרס ושיקוםסבח אביבחירהל
2.0
16629מעבר לקוקינן טליהבחירהב'ב' 14:00-17:002.0
16639מציאות מדומהאלון מונטיבחירהב'ב' 10:00-14:002.0
18004מקראותדביר יותםמקראות חובהב'ה' 14:00-16:001.0
18004מקראותטרצי ניקולאמקראות חובהא'ג' 10:00-12:001.0
דפים: < 1 2 3 4 5 6 7 8 >