אמנות: קורסים

ע"ש בלנש ורומי שפירו

רשימת הקורסים ומועדיהם : (מתעדכנת מדי פעם)

מערכת שעות                        קורסים לבחירה בתיעדוף                

מספר קורס שם קורס שם מורה תחום משנה סמסטרמועדנ"ז
18004מקראותמחול מנאר, ד"רמקראות חובהא'ג' 14:00-16:001.0
12009נקודת מפגש סמ' א'כהן שניידרמן הילהנקודות מפגשא'ב' 16:00-17:002.0
12029נקודת מפגש סמ' א'ניר אורינקודות מפגשא'ב' 16:00-17:002.0
12079נקודת מפגש סמ' א'מסל תמרהנקודות מפגשא'ב' 10:00-13:002.0
12119נקודת מפגש סמ' א'שני גיל מרקונקודות מפגשא'ג' 10:00-13:002.0
12129נקודת מפגש סמ' א'הלפמן מיכלנקודות מפגשא'ג' 14:00-17:002.0
12169נקודת מפגש סמ' א'בר-אל עדו, פרופ' חברנקודות מפגשא'ד' 10:00-13:002.0
12189נקודת מפגש סמ' א'סספורטס יהודית, פרופ' חברנקודות מפגשא'ג' 14:30-17:302.0
12209נקודת מפגש סמ' א'פישוף אהדנקודות מפגשא'ה' 11:00-13:002.0
12329נקודת מפגש סמ' א'סגל מירי, ד"רנקודות מפגשא'ד' 10:00-13:002.0
12709נקודת מפגש סמ' א'דביר יותםנקודות מפגשא'ג' 11:00-13:002.0
12909נקודת מפגש סמ' א'קריספל יוסףנקודות מפגשא'ד' 16:00-17:002.0
14709נקודת מפגש סמ' א'קינן טליהנקודות מפגשא'ב' 16:00-17:002.0
14809נקודת מפגש סמ' א'גטר תמרנקודות מפגשא'ה' 14:00-17:002.0
14909נקודת מפגש סמ' א'פרידברג אלונהנקודות מפגשא'ב' 16:00-17:002.0
120699נקודת מפגש סמ' א'אופיר גלעדנקודות מפגשא'ד' 14:00-17:002.0
122099נקודת מפגש סמ' א'רטמן גלעדא'ג' 16:00-17:002.0
122099נקודת מפגש סמ' א'רטמן גלעדנקודות מפגשא'ג' 17:00-20:002.0
147399נקודת מפגש סמ' א'טרצי ניקולאנקודות מפגשא'ג' 12:30-13:302.0
149099נקודת מפגש סמ' א'ששון אילנקודות מפגשא'ב' 14:00-16:002.0
דפים: < 1 2 3 4 5 6 7 8 >