אמנות: קורסים

ע"ש בלנש ורומי שפירו

רשימת הקורסים ומועדיהם : (מתעדכנת מדי פעם)

מערכת שעות                        קורסים לבחירה בתיעדוף                

מספר קורס שם קורס שם מורה תחום משנה סמסטרמועדנ"ז
11819נקודת מפגש סמ' ב'זוסמן מאשהנקודות מפגשב'ג' 16:00-17:002.0
12019נקודת מפגש סמ' ב'כהן שניידרמן הילהנקודות מפגשב'ב' 16:00-17:002.0
12039נקודת מפגש סמ' ב'חמו איריתנקודות מפגשב'ה' 14:00-17:002.0
12049נקודת מפגש סמ' ב'ליכטנברג טמירנקודות מפגשב'ה' 11:00-13:002.0
12059נקודת מפגש סמ' ב'אביטל לאהנקודות מפגשב'ב' 14:00-17:002.0
12069נקודת מפגש סמ' ב'אופיר גלעדנקודות מפגשב'ד' 11:30-13:002.0
12109נקודת מפגש סמ' ב'קינן טליהנקודות מפגשב'ב' 10:00-13:002.0
12179נקודת מפגש סמ' ב'סגל מירי, ד"רנקודות מפגשב'ד' 10:00-13:002.0
12199נקודת מפגש סמ' ב'ווטרמן ליאורנקודות מפגשב'ה' 14:00-17:002.0
12219נקודת מפגש סמ' ב'בר-אל עדו, פרופ' חברנקודות מפגשב'ד' 10:00-13:002.0
12339נקודת מפגש סמ' ב'סספורטס יהודית, פרופ' חברנקודות מפגשב'ג' 14:30-17:302.0
12719נקודת מפגש סמ' ב'פישוף אהדנקודות מפגשב'ה' 11:00-13:002.0
12919נקודת מפגש סמ' ב'ניר אורינקודות מפגשב'ב' 14:00-17:002.0
12929נקודת מפגש סמ' ב'מסל תמרהנקודות מפגשב'ב' 10:00-13:002.0
12939נקודת מפגש סמ' ב'קריספל יוסףנקודות מפגשב'ד' 16:00-17:002.0
14719נקודת מפגש סמ' ב'הלפמן מיכלנקודות מפגשב'ג' 16:00-17:002.0
14729נקודת מפגש סמ' ב'בן-משה איתןנקודות מפגשב'ב' 14:30-15:302.0
14739נקודת מפגש סמ' ב'שני גיל מרקונקודות מפגשב'ג' 16:00-17:002.0
14819נקודת מפגש סמ' ב'גטר תמרנקודות מפגשב'ה' 14:00-17:002.0
14919נקודת מפגש סמ' ב'פרידברג אלונהנקודות מפגשב'ב' 16:00-17:002.0
דפים: < 1 2 3 4 5 6 7 8 >