אמנות: קורסים

ע"ש בלנש ורומי שפירו

רשימת הקורסים ומועדיהם : (מתעדכנת מדי פעם)

מערכת שעות                        קורסים לבחירה בתיעדוף                

מספר קורס שם קורס שם מורה תחום משנה סמסטרמועדנ"ז
149199נקודת מפגש סמ' ב'ששון אילנקודות מפגשב'ב' 16:00-17:002.0
16819סאונד בחלל וחלל בסאונדפישוף אהדבחירהב'ה' 14:00-17:002.0
169099סדנה מעשית אינטנסיביתרטמן גלעדבחירהב'ב' 17:00-20:002.0
1060סדנה רעיוניתאופיר גלעדב'ד' 09:30-11:001.0
1060סדנה רעיוניתדביר יותםחובה אא'ג' 14:00-16:001.0
18003סטודיו אבן-משה איתןחובה אא'ד' 10:00-17:002.5
18003סטודיו אליכטנברג טמירחובה אב'ד' 11:00-18:002.5
18003סטודיו אפרנק יעלחובה אא'ד' 10:00-17:002.5
18003סטודיו אפרנק יעלחובה אב'ד' 11:00-18:002.5
18001סטודיו וידיאובן-משה איתןסטודיו ג-דב'ב' 10:00-14:004.0
18001סטודיו וידיאוהראל נירסטודיו ג-דב'ה' 10:00-13:004.0
18001סטודיו וידיאורטמן גלעדסטודיו ג-דא'ג' 10:00-16:004.0
18001סטודיו וידיאושני גיל מרקוסטודיו ג-דב'ג' 10:00-16:004.0
18000סטודיו ציור ב'אברהמי יוחאיסטודיו בא'ד' 11:00-17:008.0
18000סטודיו ציור ב'אברהמי יוחאיסטודיו בב'ד' 11:00-17:008.0
18000סטודיו ציור ב'פרידברג אלונהסטודיו בא'ב' 10:00-16:008.0
18000סטודיו ציור ב'פרידברג אלונהסטודיו בב'ב' 10:00-16:008.0
18000סטודיו ציור ב'קריספל יוסףסטודיו בא'ד' 10:00-16:008.0
18000סטודיו ציור ב'קריספל יוסףסטודיו בב'ד' 10:00-16:008.0
18002סטודיו רישום ג'-ד'הלפמן מיכלסטודיו ג-דב'ג' 10:00-16:004.0
דפים: < 1 2 3 4 5 6 7 8 >