אמנות: קורסים

ע"ש בלנש ורומי שפירו

רשימת הקורסים ומועדיהם : (מתעדכנת מדי פעם)

מערכת שעות                        קורסים לבחירה בתיעדוף                

מספר קורס שם קורס שם מורה תחום משנה סמסטרמועדנ"ז
18002סטודיו רישום ג'-ד'ניר אוריסטודיו ג-דא'ב' 10:00-16:004.0
18002סטודיו רישום ג'-ד'קינן טליהסטודיו ג-דא'ב' 10:00-16:004.0
14249סיורליכטנברג טמירבחירהב'ה' 14:00-17:002.0
14509פורום שנה ד' סמ' א'גורדון אירנהחובה דא'ג' 17:00-20:001.0
14509פורום שנה ד' סמ' א'מלץ פיטר יעקבחובה דא'ג' 17:00-20:001.0
14519פורום שנה ד' סמ' ב'גורדון אירנהחובה דב'ג' 17:00-20:001.0
14519פורום שנה ד' סמ' ב'מלץ פיטר יעקבחובה דב'ג' 17:00-20:001.0
1020פיסולאביטל לאהחובה אא'ב' 10:00-17:003.0
1020פיסולאליקים מעייןחובה אא'ג' 09:00-13:002.0
1020פיסולגפני טלחובה אא'ה' 14:00-18:002.0
1020פיסולנבוק הילה טוניחובה אא'ה' 14:00-18:002.0
1021פיסולאביטל לאהחובה אב'ב' 10:00-13:002.0
1021פיסולגפני טלחובה אב'ה' 10:00-16:003.0
1021פיסוליהלום שחרחובה אב'ג' 10:00-16:003.0
1021פיסולנבוק הילה טוניחובה אב'ה' 10:00-16:003.0
13109פיסול במרחב הוירטואליבן-משה איתןבחירהב'ב' 10:00-14:002.0
13029פיסול סמ' א'גוטסמן זהרבחירהא'ד' 10:00-13:002.0
16319פיסול סמ' א'דומיני דרורהבחירהא'ה' 10:00-13:002.0
13039פיסול סמ' ב'גוטסמן זהרבחירהב'ד' 10:00-13:002.0
16649פעולות במרחבסגל מירי, ד"רבחירהא'ד' 14:00-17:002.0
דפים: < 1 2 3 4 5 6 7 8 >