אמנות: קורסים

ע"ש בלנש ורומי שפירו

רשימת הקורסים ומועדיהם : (מתעדכנת מדי פעם)

מערכת שעות                        קורסים לבחירה בתיעדוף                

מספר קורס שם קורס שם מורה תחום משנה סמסטרמועדנ"ז
16649פעולות במרחבסגל מירי, ד"רמסעא'ד' 14:00-17:002.0
11919פעולות במרחב סמ' ב'סגל מירי, ד"רבחירהב'ד' 14:00-17:002.0
1050ציורגולד מאיהחובה אא'ג' 09:00-13:002.0
1050ציורששון אילחובה אא'ב' 09:00-13:002.0
1051ציורזוסמן מאשהחובה אב'ג' 10:00-16:003.0
1051ציורישראלי טליהחובה אב'ב' 10:00-16:003.0
1051ציורששון אילחובה אב'ב' 10:00-16:003.0
14209ציורגולד מאיהבחירהב'ה' 14:00-17:002.0
16119ציורגטר תמרבחירהב'ה' 10:00-13:002.0
13819ציור סמ' א'בר-אל עדו, פרופ' חברבחירהא'ד' 14:00-17:002.0
14259ציור סמ' ב'בר-אל עדו, פרופ' חברבחירהב'ד' 14:00-17:002.0
13939צילוםאופיר גלעדבחירהא'ד' 10:00-13:002.0
1030רישוםאטון מאיהחובה אא'ג' 10:00-13:001.5
1030רישוםחמו איריתחובה אא'ה' 10:00-13:001.5
1030רישוםיעקובי אתיחובה אא'ה' 10:00-13:001.5
1031רישוםגולד מאיהחובה אב'ה' 10:00-13:001.5
1031רישוםחמו איריתחובה אב'ה' 10:00-13:001.5
1031רישוםקרני רוניחובה אב'ג' 10:00-13:001.5
11959רישוםחמו איריתבחירהא'ה' 14:00-17:002.0
14219רישוםגטר תמרבחירהא'ה' 10:00-13:002.0
דפים: < 1 2 3 4 5 6 7 8 >