אמנות: קורסים

ע"ש בלנש ורומי שפירו

רשימת הקורסים ומועדיהם : (מתעדכנת מדי פעם)

מערכת שעות                        קורסים לבחירה בתיעדוף                

מספר קורס שם קורס שם מורה תחום משנה סמסטרמועדנ"ז
1020פיסולאביטל לאהחובה אא'ב' 10:00-17:003.0
1021פיסולאביטל לאהחובה אב'ב' 10:00-13:002.0
12059נקודת מפגש סמ' ב'אביטל לאהנקודות מפגשב'ב' 14:00-17:002.0
18000סטודיו ציור ב'אברהמי יוחאיסטודיו בא'ד' 11:00-17:008.0
18000סטודיו ציור ב'אברהמי יוחאיסטודיו בב'ד' 11:00-17:008.0
12638זהות אישית" "אדון ראידהבחירהב'ג' 14:00-17:002.0
1060סדנה רעיוניתאופיר גלעדב'ד' 09:30-11:001.0
12069נקודת מפגש סמ' ב'אופיר גלעדנקודות מפגשב'ד' 11:30-13:002.0
13939צילוםאופיר גלעדבחירהא'ד' 10:00-13:002.0
120699נקודת מפגש סמ' א'אופיר גלעדנקודות מפגשא'ד' 14:00-17:002.0
1030רישוםאטון מאיהחובה אא'ג' 10:00-13:001.5
16639מציאות מדומהאלון מונטיבחירהב'ב' 10:00-14:002.0
1020פיסולאליקים מעייןחובה אא'ג' 09:00-13:002.0
1090כלים דיגיטליים לאמנותבן-משה איתןחובה אא'ה' 14:00-17:001.5
13109פיסול במרחב הוירטואליבן-משה איתןבחירהב'ב' 10:00-14:002.0
14729נקודת מפגש סמ' ב'בן-משה איתןנקודות מפגשב'ב' 14:30-15:302.0
18001סטודיו וידיאובן-משה איתןסטודיו ג-דב'ב' 10:00-14:004.0
18003סטודיו אבן-משה איתןחובה אא'ד' 10:00-17:002.5
16919מה בין מיצג לאמנותבר-און עדינהבחירהא'ב' 10:00-13:002.0
12169נקודת מפגש סמ' א'בר-אל עדו, פרופ' חברנקודות מפגשא'ד' 10:00-13:002.0
דפים: 1 2 3 4 5 6 7 8 >