אמנות: קורסים

ע"ש בלנש ורומי שפירו

רשימת הקורסים ומועדיהם : (מתעדכנת מדי פעם)

מערכת שעות                        קורסים לבחירה בתיעדוף                

מספר קורס שם קורס שם מורה תחום משנה סמסטרמועדנ"ז
1060סדנה רעיוניתאופיר גלעדב'ד' 09:30-11:001.0
122099נקודת מפגש סמ' א'רטמן גלעדא'ג' 16:00-17:002.0
11919פעולות במרחב סמ' ב'סגל מירי, ד"רבחירהב'ד' 14:00-17:002.0
11929ביקורת קבוצתיתניר אוריבחירהב'ב' 10:00-13:002.0
11959רישוםחמו איריתבחירהא'ה' 14:00-17:002.0
12638זהות אישית" "אדון ראידהבחירהב'ג' 14:00-17:002.0
13029פיסול סמ' א'גוטסמן זהרבחירהא'ד' 10:00-13:002.0
13039פיסול סמ' ב'גוטסמן זהרבחירהב'ד' 10:00-13:002.0
13109פיסול במרחב הוירטואליבן-משה איתןבחירהב'ב' 10:00-14:002.0
13309חשיבה גלובליתהראל נירבחירהב'ה' 10:00-13:002.0
13429מסכים ותודעהווטרמן ליאורבחירהא'ה' 14:00-17:002.0
13609מגזין אמנותהראל נירבחירהא'ה' 10:00-13:004.0
13609מגזין אמנותהראל נירבחירהב'ה' 10:00-13:004.0
13609מגזין אמנותווטרמן ליאורבחירהא'ה' 10:00-13:004.0
13609מגזין אמנותווטרמן ליאורבחירהב'ה' 10:00-13:004.0
13819ציור סמ' א'בר-אל עדו, פרופ' חברבחירהא'ד' 14:00-17:002.0
13939צילוםאופיר גלעדבחירהא'ד' 10:00-13:002.0
14209ציורגולד מאיהבחירהב'ה' 14:00-17:002.0
14219רישוםגטר תמרבחירהא'ה' 10:00-13:002.0
14229אמנות וטכנולוגיה, נייר וספרי אמןטולקובסקי צביבחירהא'ה' 14:00-17:002.0
דפים: 1 2 3 4 5 6 7 8 >