אמנות: קורסים

ע"ש בלנש ורומי שפירו

רשימת הקורסים ומועדיהם : (מתעדכנת מדי פעם)

מערכת שעות                        קורסים לבחירה בתיעדוף                

מספר קורס שם קורס שם מורה תחום משנה סמסטרמועדנ"ז
1012וידיאורוקני אלהםחובה אא'ב' 14:00-17:001.5
1013וידיאורוט מנחםחובה אא'ב' 14:00-17:001.5
1020פיסולאביטל לאהחובה אא'ב' 10:00-17:003.0
1020פיסולאליקים מעייןחובה אא'ג' 09:00-13:002.0
1020פיסולגפני טלחובה אא'ה' 14:00-18:002.0
1020פיסולנבוק הילה טוניחובה אא'ה' 14:00-18:002.0
1022הדרכה בסדנת פיסולמרקוביץ גיאחובה אא'ב' 09:00-10:00.0
1022הדרכה בסדנת פיסולמרקוביץ גיאחובה אא'ג' 09:00-10:00.0
1022הדרכה בסדנת פיסולמרקוביץ גיאחובה אא'ה' 09:00-10:00.0
1030רישוםאטון מאיהחובה אא'ג' 10:00-13:001.5
1030רישוםחמו איריתחובה אא'ה' 10:00-13:001.5
1030רישוםיעקובי אתיחובה אא'ה' 10:00-13:001.5
1050ציורגולד מאיהחובה אא'ג' 09:00-13:002.0
1050ציורששון אילחובה אא'ב' 09:00-13:002.0
1060סדנה רעיוניתדביר יותםחובה אא'ג' 14:00-16:001.0
1090כלים דיגיטליים לאמנותבן-משה איתןחובה אא'ה' 14:00-17:001.5
1090כלים דיגיטליים לאמנותדרור כרמיחובה אא'ה' 14:00-17:001.5
1090כלים דיגיטליים לאמנותהראל נירחובה אא'ה' 10:00-13:001.5
1560תערוכת יחידצוות בקורת יתערוכותא'
2.0
11959רישוםחמו איריתבחירהא'ה' 14:00-17:002.0
דפים: 1 2 3 4 5 6 7 8 >