אמנות: קורס

ע"ש בלנש ורומי שפירו

פיסול

1020
אביטל לאה, סמסטר א', יום ב', 10:00-17:00
אליקים מעיין, סמסטר א', יום ג', 09:00-13:00
גפני טל, סמסטר א', יום ה', 14:00-18:00
נבוק הילה טוני, סמסטר א', יום ה', 14:00-18:00
3.0
קורס מבוא לפיסול שנה א' מתמקד בחשיפה למושגי יסוד בפיסול, תוך התנסות בעבודה עם חומרים שונים. בקורס נפתח מודעות לאלמנטים המשתתפים באובייקט הפיסולי: חלל, צורה, גודל, חומר והצבה, יחד עם התייחסות לעמדה הקונספטואלית שעומדת מאחורי האובייקט הפיסולי, היינו לאופן בו אנו מממשים רעיון באובייקט. הקורס יהיה מורכב מעבודה מעשית בכיתה, תרגילי בית, ביקורת על עבודות הסטודנטים והרצאות על אמנים פלסטיים שונים, אשר יהוו דוגמה וקונטקסט לעבודות שיעשו במהלך הקורס.