אמנות: קורס

ע"ש בלנש ורומי שפירו

ציור

1051
זוסמן מאשה, סמסטר ב', יום ג', 10:00-16:00
ישראלי טליה, סמסטר ב', יום ב', 10:00-16:00
ששון איל, סמסטר ב', יום ב', 10:00-16:00
3.0
הקורס יבחן דרכי ראיה ואופני יצוג בציור תוך הקניית תהליכי עבודה מובנים בפעולת הסטודיו.המטרה היא לבחון נקודות מוצא רעיוניות שונות לעבודה בשדה הציור העכשווי, במקביל להקניית ידע טכני של בניית הציור תוך הכרות עם טכניקות הציור השונות: ציור גריזיי (ציור טונאלי), ציור שכבתי ויסודות הצבע. כמו כן הקורס יבקש לעורר דיון על גבולות המדיום הציורי ביחס למדיומים האמנותיים השונים. הקורס מבוסס על עבודת סטודיו פעילה של תרגילים שבועיים כולל תרגילי בית, ביקורת עבודות ודיון כיתתי ובנוסף הרצאות על נושאי מפתח של המדיום הציור. הסטודנטים נדרשים לנוכחות מלאה בשעורים כולל הגשת תרגילים.