אמנות: קורס

ע"ש בלנש ורומי שפירו

צילום

13939
אופיר גלעד, סמסטר א', יום ד', 10:00-13:00
2.0
בחלקו הראשון הקורס יתמקד בהבנייתה של שפה משותפת, דרך הצגת עבודות של אמנים, ובחינת שאלות עקרוניות הנוגעות לצילום, אשר באות לידי ביטוי בעבודות עכשווית. במהלך חלקו השני של הקורס, העבודה תתמקד באופני יצירה אקספרימנטלים, שאלות של חומר, דימוי ונוכחות, אינטראקציה עם האמנות הפלסטית, יחסי צופה, חלל ותצוגה. הקורס יתבסס על עבודה אישית וקבוצתית. מטרת הקורס: פיתוחה של עבודה אישית, משולבת חומרית ומבוססת דימוי. דרך עבודה אינדיבידואלית ומשותפת, הסטודנטים יתבקשו להתמקד בעבודתם בהיבטים שונים של השאלות והבעיות הנבחנות במהלך הסמסטר. הקורס יעודד שימוש והתנסות בכלים ואמצעים טכנולוגיים מגוונים. הקורס מבוסס על עבודה מעשית, הרצאות עיוניות ודיונים קבוצתיים ועניינו, פיתוח גוף עבודה מעשית תוך מתן פרשנות אישית לנושאים הנלמדים.