אמנות: קורס

ע"ש בלנש ורומי שפירו

ציור

14209
גולד מאיה, סמסטר ב', יום ה', 14:00-17:00
2.0
זהו קורס ציור מעשי ורעיוני המיועד למי שמתעניין בציור באופן זה, ומטרתו היא פיתוח יכולת העבודה העצמאית בסטודיו. לכל סטודנט מניע ומאפיין ייחודי לפעולת הציור ומטרת הקורס היא להעצים ולשכלל זאת תוך כדי רכישת כלי עבודה חדשים ומיומנות פרקטית.באמצעות הנחייה אישית ותרגילים קבוצתיים ננסה להבין את אופן החשיבה האינדיבידואלי, במטרה לייצר גירויים חדשים שיובילו למהלך של עבודה רציפה. תוכן השיעור מורכב משאלות ציוריות (חומריות וביקורתיות) העולות מתוך קושי/חסימה/הצלחה של תהליך העבודה, כל זאת תוך כדי מבט על ציור עכשווי, ישראלי ובינלאומי, בחינה של עקרונות ציור קלאסיים והפרתם. עיקר הזמן מוקדש לעבודת סטודיו אך ישנם שיעורים בהם מתקיימות שיחות קבוצתיות ואישיות סביב התרגילים והעבודות הנוצרות במהלך הקורס. ייתכן כי במהלך הסמסטר השני יובילו את הקורס אמן/אמנית ישראלי/ת מוכר מתחום הציור והוא/היא גם ינחו את הסטודנטים באופן אישי.נדרשת נוכחות שבועית, עניין ורצון לעבודה מעשית והגשת תרגילי הבית.יצירת גוף עבודות במהלך הסמסטר והגשת תרגיל מסכם הן תנאי הכרחי לקבלת ציון.