אמנות: קורס

ע"ש בלנש ורומי שפירו

רישום

14219
גטר תמר, סמסטר א', יום ה', 10:00-13:00
2.0
הקורס יעסוק ברישום בכיתה מבעד להכרות עם צורותיו ומעמדו של הרישוםביצירתם של: מונדריאן - מתיאור להפשטה (שני שעורים)מאטיס - קו -צורה, קו - נפח, קו - קומפוזיציה (שני שעורים)ג'קסון פולק - איבוד ההבחנה בין קו לכתם, ALLOVERNESS (שעור אחד)אנדי וורהול - הקו 'נטול ההבעה' - Dead Pan (שעור אחד)רוי ליכטנשטיין - רישום מושאל משיטת דפוס - Benday dot system (שעור אחד)אביבה אורי, ארנולף ריינר - אקספרסיביות מאוחרת (שעור אחד)רפי לביא - שרבוט (שעור אחד)משה קופפרמן - גריד - גוף (שעור אחד)סול לוויט - רישום - אילוץ מתמטי - חלל (שני שעורים)תמר גטר - הצבות רישוםכל שעור יפתח בהרצאה קצרה ובהמשכו תהיה עבודה בכיתה. עבודת הבית תחייב תרגילים פלוס קריאה וכתיבה על רישום עפ דרישות משתנות שיוצגו במהלך הקורס בכיתה.בסוף הקורס יציגו הסטודנטים בתערוכה כללית, בכיתה, כל אחד עבודת רישום אחת, חופשית, שלא על פי מטלות הקורס. מטרת הקורס: להציג לתלמידים את הקשר הפנימי בין אופני הרישום הנידונים להנחות יסודיות במודל העשייה האמנותית. להצביע על מספר מהלכים מרכזיים ברישום מודרני.