אמנות: קורס

ע"ש בלנש ורומי שפירו

פורום שנה ד' סמ' ב'

14519
גורדון אירנה, סמסטר ב', יום ג', 17:00-20:00
מלץ פיטר יעקב, סמסטר ב', יום ג', 17:00-20:00
1.0
דיון במסגרת כיתתית והנחיה ביחס למושג "תערוכה". לאורך השנה נפגוש מספר דמויות מרכזיות מעולם האמנות המקומי - אמנים, אוצרים, אספנים, מנהלים, וננהל דיון בשאלה מה ניתן להבין מעולם האמנות של ימינו כפי שהוא בא לידי ביטוי במרכז העשייה המקומי וביחס לתופעות ומגמות בעולם. בסמסטר השני נתמקד בתערוכה המסכמת של הלימודים במחלקה. עבודה ביחס לפרויקט, לאוצרות ולתערוכת האמצע.