אמנות: קורס

ע"ש בלנש ורומי שפירו

פיסול סמ' א'

16319
דומיני דרורה, סמסטר א', יום ה', 10:00-13:00
2.0
הצללה והצצה. הקורס יתמקד בעבודת סטודיו. כשהדגש במחשבה על פרגמנט היוצר גוף, מקום ולהפך. כחלק מתמת הקורס ינתנו הדגמות בחומרים שונים, יצירת מודולרים מיציקות וחומר קרמי שרוף, עבודה מעשית ופיתוח חופשי תוך הנחייה ותמיכה בקונסטרוקציות שונות בתהליכי עבודה על פרויקטים אישים.במהלך הקורס יתקיים ביקור בארכיון לארכיטקטורה ישראלית של צבי אלחייני בת"א. תוך דיבור על חומרי בניה מקומיים ומקורות הכרייה שלהם. בסיום הקורס תוגש עבודה מעשית.