עיצוב קרמי וזכוכית: איש סגל

פרח כפרבירעים הילה לולו לינ, פרופ' חבר

פרח כפרבירעים הילה לולו לינ, פרופ' חבר

hilalululin@post.bezalel.ac.il