עיצוב קרמי וזכוכית: איש סגל

אורסתיו מיכאלה

אורסתיו מיכאלה

mikaorstav@post.bezalel.ac.il