עיצוב קרמי וזכוכית: איש סגל

ביגר ליזבט

ביגר ליזבט

lizbigr@post.bezalel.ac.il