עיצוב קרמי וזכוכית: איש סגל

רבינוביץ הדרה

רבינוביץ הדרה

hadarara@post.bezalel.ac.il