עיצוב קרמי וזכוכית: איש סגל

עצמוני יעל

עצמוני יעל

ialazmon@post.bezalel.ac.il