עיצוב קרמי וזכוכית: איש סגל

עמוס אמנון

עמוס אמנון

amnonamo1@post.bezalel.ac.il