עיצוב תעשייתי: איש סגל

ע"ש בנימין סוויג

בן- נפלא אור

בן- נפלא אור

orbenifla@post.bezalel.ac.il