עיצוב תעשייתי: איש סגל

ע"ש בנימין סוויג

בלונדר ידידיה

בלונדר ידידיה

ididiblo1@post.bezalel.ac.il