עיצוב תעשייתי: איש סגל

ע"ש בנימין סוויג

זסלבסקי רוני

זסלבסקי רוני

roni.zaslavsky@post.bezalel.ac.il