עיצוב תעשייתי: איש סגל

ע"ש בנימין סוויג

יקותיאל אורי

יקותיאל אורי

oriy@post.bezalel.ac.il