עיצוב תעשייתי: איש סגל

ע"ש בנימין סוויג

ויניצקי מאיה

ויניצקי מאיה

maihoini2@post.bezalel.ac.il