עיצוב תעשייתי: איש סגל

ע"ש בנימין סוויג

ויניצקי מאיה

ויניצקי מאיה

vinitskym@gmail.com