עיצוב תעשייתי: איש סגל

ע"ש בנימין סוויג

חפץ יוסף גיא

חפץ יוסף גיא

iospgcpz1@post.bezalel.ac.il