עיצוב תעשייתי: איש סגל

ע"ש בנימין סוויג

קפלן שמואל, פרופ'

קפלן שמואל, פרופ'

skaplan@post.bezalel.ac.il