עיצוב תעשייתי: איש סגל

ע"ש בנימין סוויג

ורשבסקי אסף

ורשבסקי אסף

asporsbs1@post.bezalel.ac.il