צורפות ואופנה: קורסים

רשימת הקורסים ומועדיהם : (מתעדכנת מדי פעם)                      עיון ברשימת הקורסים המלאה בשנתון המחלקה  (מעודכן לאוגוסט 2018)

מערכת שעות                                 קורסים לבחירה בתיעדוף               

מספר קורס שם קורס שם מורה תחום משנה סמסטרמועדנ"ז
30668הנחיה פרויקט גמרוינשטיין סיוןחובה ובחירה ד'ב'ב' 10:00-12:00.0
30668הנחיה פרויקט גמרזורע קלודטחובה ובחירה ד'א'ב' 15:00-19:00.0
30668הנחיה פרויקט גמרזורע קלודטחובה ובחירה ד'ב'ב' 10:00-14:00.0
30668הנחיה פרויקט גמרטרגן יעלחובה ובחירה ד'א'ב' 15:00-19:00.0
30668הנחיה פרויקט גמרטרגן יעלחובה ובחירה ד'ב'ב' 10:00-14:00.0
30668הנחיה פרויקט גמרסתת קומבור שליחובה ובחירה ג'א'ב' 15:00-17:30.0
30668הנחיה פרויקט גמרסתת קומבור שליחובה ובחירה ג'ב'ב' 10:00-12:30.0
30668הנחיה פרויקט גמררונן ירוןחובה ובחירה ד'א'ב' 15:00-19:00.0
30668הנחיה פרויקט גמררונן ירוןחובה ובחירה ד'ב'ב' 10:00-14:00.0
30046טכניקות תפירה (קב' א')דובקין גלינהחובה א'ב'ה' 09:00-12:001.0
30046טכניקות תפירה (קב' א')דובקין גלינהחובה א'ב'ה' 12:30-15:301.0
30061יסודות התפירה (קב' א')דובקין גלינהחובה א'א'ה' 09:00-13:001.0
30061יסודות התפירה (קב' א')דובקין גלינהחובה א'א'ה' 14:00-18:001.0
300221כלים דיגיטליים למעצבים 1יקותיאל אוריחובה ב'א'ה' 11:00-14:002.0
300221כלים דיגיטליים למעצבים 1יקותיאל אוריחובה ב'א'ה' 15:00-18:002.0
300222כלים דיגיטליים למעצבים 2יקותיאל אוריחובה ב'ב'ה' 10:00-13:002.0
300222כלים דיגיטליים למעצבים 2יקותיאל אוריחובה ב'ב'ה' 14:00-17:002.0
30157מארגים 02גורן עומריא'ד' 10:00-14:004.0
30157מארגים 02גורן עומריא'ד' 14:30-18:304.0
303338מבוא לביומימטיקהלאביאן אריאלסטודיו בחירה ב-גב'ה' 15:00-19:002.0
דפים: < 1 2 3 4 5 >