צורפות ואופנה: קורסים

רשימת הקורסים ומועדיהם : (מתעדכנת מדי פעם)                      עיון ברשימת הקורסים המלאה בשנתון המחלקה  (מעודכן לאוגוסט 2018)

מערכת שעות                                 קורסים לבחירה בתיעדוף               

מספר קורס שם קורס שם מורה תחום משנה סמסטרמועדנ"ז
30174נעליים - הצעד הבאהרץ נעמיא'ה' 15:00-19:004.0
30159סטודיו תכשיטים ואביזרים: ראשית שפהלידר עינת, פרופ'ב'ב' 10:00-14:004.0
300111עיצוב בסיסילידר עינת, פרופ'חובה א'א'ב' 10:00-14:002.0
300111עיצוב בסיסיפרקש יוסףחובה א'א'ב' 10:00-14:002.0
300112עיצוב בסיסילידר עינת, פרופ'חובה א'ב'ב' 15:00-19:002.0
300112עיצוב בסיסיפרקש יוסףחובה א'ב'ב' 10:00-14:002.0
30156עיצוב והדפסת טקסטילכנעני שיריחובה ב'ב'ג' 10:00-14:002.0
30156עיצוב והדפסת טקסטילכנעני שיריחובה ב'ב'ג' 15:00-19:002.0
300322עיצוב נעליים: מעבריםגינזבורג-למר אליאורהסטודיו בחירה ג-דא'ג' 15:00-19:002.0
30163עיצוב סריגיםדוד-סיבוני לוסיב'ג' 10:00-14:004.0
30044עקרונות דיגום ותדמנות (קב' א')סברנסקי איהחובה א'א'ה' 09:00-13:001.0
30044עקרונות דיגום ותדמנות (קב' א')סברנסקי איהחובה א'א'ה' 14:00-18:001.0
30168פרויקט בבחירה אישיתצוות מרציםחובה ג'ב'ד' 10:00-14:008.0
30664פרויקט גמרצוות מרציםחובה ד'א'ב' 15:00-19:0019.0
30664פרויקט גמרצוות מרציםחובה ד'ב'ב' 10:00-14:0019.0
300323צילום, אופנהטרגן יעלסטודיו בחירה ב-גב'ב' 15:00-19:002.0
300319קראפט דיגיטלי - בחזרה לעתידסתת קומבור שליסטודיו בחירה ג-דא'ב' 10:00-14:004.0
300319קראפט דיגיטלי - בחזרה לעתידרונן ירוןסטודיו בחירה ג-דא'ב' 10:00-14:004.0
300317רב-תרבותיותדוד-סיבוני לוסיסטודיו בחירה ג-דא'ה' 10:00-14:002.0
300311רישוםבן-צבי אסףחובה א'א'ג' 10:00-14:001.0
דפים: < 1 2 3 4 5 >