צורפות ואופנה: קורסים

רשימת הקורסים ומועדיהם : (מתעדכנת מדי פעם)                      עיון ברשימת הקורסים המלאה בשנתון המחלקה  (מעודכן לאוגוסט 2018)

מערכת שעות                                 קורסים לבחירה בתיעדוף               

מספר קורס שם קורס שם מורה תחום משנה סמסטרמועדנ"ז
30202מעבדה חומרית - יציקהשוורץ דניחובה ב'א'ד' 10:00-14:002.0
30202מעבדה חומרית - יציקהשוורץ דניחובה ב'א'ד' 15:00-19:002.0
30668הנחיה פרויקט גמררונן ירוןחובה ובחירה ד'א'ב' 15:00-19:00.0
30668הנחיה פרויקט גמררונן ירוןחובה ובחירה ד'ב'ב' 10:00-14:00.0
300319קראפט דיגיטלי - בחזרה לעתידרונן ירוןסטודיו בחירה ג-דא'ב' 10:00-14:004.0
301681הנחיה פרויקט בבחירה אישיתרוזנפלד גליהחובה ובחירה ג'ב'ד' 10:00-14:00.0
30021מבוא לצורפות 2 (קב' ב')קמינסקי ורד, פרופ'חובה א'ב'ד' 15:00-19:002.0
30155בין לביןקמינסקי ורד, פרופ'א'ג' 10:00-14:004.0
30155בין לביןקמינסקי ורד, פרופ'א'ג' 15:00-19:004.0
303395תכשיט תלוי מקום וזמןקמינסקי ורד, פרופ'חובה מסלולית (התמחות)א'ד' 10:00-14:004.0
303337תיקים - יסודותקלינגמן אלהסטודיו בחירה ב-גב'ג' 15:00-19:002.0
300315A BIT OF FASHIONקיי זיויהחובה מסלולית (התמחות)א'ד' 09:00-14:003.0
301681הנחיה פרויקט בבחירה אישיתקיי זיויהחובה ובחירה ג'ב'ד' 10:00-14:00.0
30168פרויקט בבחירה אישיתצוות מרציםחובה ג'ב'ד' 10:00-14:008.0
30664פרויקט גמרצוות מרציםחובה ד'א'ב' 15:00-19:0019.0
30664פרויקט גמרצוות מרציםחובה ד'ב'ב' 10:00-14:0019.0
300111עיצוב בסיסיפרקש יוסףחובה א'א'ב' 10:00-14:002.0
300112עיצוב בסיסיפרקש יוסףחובה א'ב'ב' 10:00-14:002.0
300316משקפיים - עניין של השקפהפרקש יוסףסטודיו בחירה ג-דא'ה' 10:00-14:002.0
301681הנחיה פרויקט בבחירה אישיתפרקש יוסףחובה ובחירה ג'ב'ד' 10:00-12:00.0
דפים: 1 2 3 4 5 >