צורפות ואופנה: קורסים

רשימת הקורסים ומועדיהם : (מתעדכנת מדי פעם)                      עיון ברשימת הקורסים המלאה בשנתון המחלקה  (מעודכן לאוגוסט 2018)

מערכת שעות                                 קורסים לבחירה בתיעדוף               

מספר קורס שם קורס שם מורה תחום משנה סמסטרמועדנ"ז
30044עקרונות דיגום ותדמנות (קב' א')סברנסקי איהחובה א'א'ה' 09:00-13:001.0
30044עקרונות דיגום ותדמנות (קב' א')סברנסקי איהחובה א'א'ה' 14:00-18:001.0
30051מבוא לטקסטיל (קב' ב')כנעני שיריחובה א'א'ד' 10:00-14:001.0
30051מבוא לטקסטיל (קב' ב')כנעני שיריחובה א'א'ד' 15:00-19:001.0
30061יסודות התפירה (קב' א')דובקין גלינהחובה א'א'ה' 09:00-13:001.0
30061יסודות התפירה (קב' א')דובקין גלינהחובה א'א'ה' 14:00-18:001.0
30081מבוא לצורפות 1בר-אמוץ שירליחובה א'א'ג' 15:00-19:002.0
30081מבוא לצורפות 1כהן שחרחובה א'א'ג' 10:00-14:002.0
30155בין לביןקמינסקי ורד, פרופ'א'ג' 10:00-14:004.0
30155בין לביןקמינסקי ורד, פרופ'א'ג' 15:00-19:004.0
30157מארגים 02גורן עומריא'ד' 10:00-14:004.0
30157מארגים 02גורן עומריא'ד' 14:30-18:304.0
30167משמעות החליפה המחויטת בפריזמת הזמן (קב' א')גולדמן אירינהחובה מסלולית (התמחות)א'ג' 10:00-14:005.0
30167משמעות החליפה המחויטת בפריזמת הזמן (קב' א')גולדמן אירינהחובה מסלולית (התמחות)א'ג' 15:00-19:005.0
30174נעליים - הצעד הבאהרץ נעמיא'ה' 10:00-14:004.0
30174נעליים - הצעד הבאהרץ נעמיא'ה' 15:00-19:004.0
30202מעבדה חומרית - יציקהשוורץ דניחובה ב'א'ד' 10:00-14:002.0
30202מעבדה חומרית - יציקהשוורץ דניחובה ב'א'ד' 15:00-19:002.0
30664פרויקט גמרצוות מרציםחובה ד'א'ב' 15:00-19:0019.0
30668הנחיה פרויקט גמראשכנזי דורוןחובה ובחירה ד'א'ב' 15:00-17:00.0
דפים: 1 2 3 4 5 >