צורפות ואופנה: קורס

בין לבין

30155
קמינסקי ורד, פרופ', סמסטר א', יום ג', 10:00-14:00
קמינסקי ורד, פרופ', סמסטר א', יום ג', 15:00-19:00
4.0
הקורס יעסוק בחשיפה לתחום התכשיטים, הבהרת מושגי יסוד והתנסות בתהליכי עיצוב טכניים ורעיוניים המתייחסים אליו. במהלך הקורס ידרשו הסטודנטים לייצר מספר פריטים, המבוססים על רעיון ופיתוחו בתהליך עיצובי מובנה.הקורס ילווה בהרצאות על תכשיטים.