צורפות ואופנה: קורס

הנחיה פרויקט בבחירה אישית

301681
גינזבורג-למר אליאורה, סמסטר ב', יום ד', 12:00-14:00
וינשטיין סיון, סמסטר ב', יום ד', 10:00-14:00
זורע קלודט, סמסטר ב', יום ד', 10:00-14:00
סתת קומבור שלי, סמסטר ב', יום ד', 10:00-12:00
פרקש יוסף, סמסטר ב', יום ד', 10:00-12:00
קיי זיויה, סמסטר ב', יום ד', 10:00-14:00
רוזנפלד גליה, סמסטר ב', יום ד', 10:00-14:00
.0