צילום: עבודות בוגרים 2007

תערוכת הבוגרים נפתחה  ב- 27.07.2007, הסטודנטים המציגים את עבודות הגמר לשנת תשס"ז (נא לבחור את שם הבוגר מתוך הרשימה המופיעה בצד ימין):