צילום: נושא שנתי

 הדימוי הנעדר

בשנה האקדמית 2015-2014 תעסוק המחלקה לצילום בצלאל בנושא "הדימוי הנעדר" במסגרת סדנאות, כנסים, ימי עיון ותערוכות בגלריה לצילום של המחלקה.  

דומה, כי מרגע המצאת הצילום נעשה בו שימוש גובר והולך לשם הבניית אירועים והטבעתם, הן בזיכרון הקולקטיבי של קהילות ושל קולקטיבים והן בזיכרון הפרטי של אינדיבידואלים. עבודת הצלמים נתפשת לעתים כפעולה "אובייקטיבית", נעדרת מחבר ונטולת הקשר תרבותי, התלוי בעמדתם של הצלם ושל המתבונן, ובמגבלות הפריים הצילומי. את התצלום נוהגים לתאר כדימוי "הנלקח מן המציאות", כלומר – "כך היו הדברים", ועל כן הוא מנוצל, פעם אחר פעם, לביסוס של יחסי כוח ושליטה. אולם הקשר בין ה"מציאות" לבין התצלום עלול להיות מתעתע.
בעידן שבו כולנו שותפים הן ל"אירוע המצולם" והן ל"אירוע של הצילום", המצלמה הפכה להיות שחקן מרכזי בזירה התרבותית, המחקרית, המדעית, הפוליטית והחברתית. לרוב ניגשים לצילום דרך המדיום החזותי, דרך "מה שנראה". גישה פרשנית זו גורסת כי ניתן לפענח תצלומים באמצעות התבוננות. כך, חרף הפריחה בממדי המחקר על צילום ועל אף השינויים הטכנולוגיים הרבים שחלו בתחום, קדימות הראייה בדיון על אודות הצילום נותרה גם היום בלתי מעורערת. קדימות זו חוסמת לא אחת את הדיון במה שאין לו נוכחות חזותית, ב"דימוי הנעדר", בסמוי מעין העדשה, במה שעלול להיוותר מחוץ לפריים.
מיקומה הגאופוליטי של המחלקה לצילום בצלאל בירושלים מאפשר לשותפים באירוע הצילום – סטודנטים ומרצים כאחת – לגלות רגישות גוברת להקשרים המקומיים, שבמסגרתם אנו פועלים במזרח התיכון, ולחקור פרספקטיבות המתחקות אחר ה"דימוי הנעדר" ואחר מערכת הערכים וה"אמיתוֹת" הנובעות מקיומו כהנחה מובלעת בצילום. במסגרת פעילות המחלקה בשנה"ל הקרובה ייבחן מערך הביטויים ההיסטוריים, הפוליטיים והאסתטיים המוטבעים בתצלומים כמסמכים חזותיים המסמנים (גם) את מה שלא תועד, את מה שאין אינטרס לתעדו, את מה שנעדר מן המנגנונים ההגמוניים.
 
דור גז,
ראש המחלקה לצילום בצלאל
 

הדימוי הנעדר

(16.3.2015)

כנס של המחלקה לצילום והמחלקה להיסטוריה ותאוריה

פוטו קרבר - תערוכה במחלקה לצילום

(16.3-07.5.2015)

מס' 4 במסגרת הנושא השנתי "הדימוי הנעדר"

מינה זיילונקה

(18.3.2015)

שיח גלריה בעקבות התערוכה פוטו קארבר במחלקה לצילום

 
אוצרים מדברים חרם - 21.1.2015 בשעה 11:30 באולם הרב תכליתי
 

ילקוט הכזבים

(20.1-12.2.2015)

תערוכה #3 במסגרת "הדימוי הנעדר"

אירוע במחלקה לצילום

(23.12.2014)

פתיחה של 2 תערוכות ואירועים נוספים

 
דנה יהלומי - הרצאה מס' 3, 16.12.2014 בשעה 17:00 באולם הרב תכליתי
גליה יהב -  הרצאה מס' 2,  10.12.2014 בשעה 17:00 באולם הרב תכליתי 

רון עמיר - שיח אמן מס' 1, 18.11.2014 בשעה 16:30 באולם הרב תכליתי 

האמת הפוטוגרפית אמת טבעית היא - כרוניקה של מחלקה

(28.10-21.11.2014)

תערוכה ראשונה בסדרת התערוכות בנושא "הדימוי הנעדר"