תקשורת חזותית: איש סגל

קרן אדמונד דה רוטשילד

הררי-ליבראטי עדנה

הררי-ליבראטי עדנה

adnhhrri1@post.bezalel.ac.il