תקשורת חזותית: איש סגל

קרן אדמונד דה רוטשילד

אשר ג'ודית

אשר ג'ודית

godiasr@post.bezalel.ac.il